Vít Bắn Tole, Vít Bắn Xà Gồ - Sản Phẩm - Ốc vít - Đinh vít - Bu lông - Đai ốc