Long Đền ( vòng đệm) Phẳng, Vênh Vuông - Sản Phẩm - Ốc vít - Đinh vít - Bu lông - Đai ốc
Long Đền ( vòng đệm) Phẳng, Vênh Vuông