Đầu nối ( đầu cúc) - ĐẦU CÚC - KHỚP NỐI ( dùng trong ben dầu, ống hơi,... trong các máy công nghiệp) - Sản Phẩm - Ốc vít - Đinh vít - Bu lông - Đai ốc
Đầu nối ( đầu cúc)
Đầu nối ( đầu cúc)
Đầu nối ( đầu cúc)